Direttorat tal-Analiżi tal-Politika tat-Tassazzjoni u tal-Benefiċċji

L-għan ewlieni tad-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika tat-Tassazzjoni u tal-Benefiċċji huwa li jipprovdi tmexxija fi kwistjonijiet li jikkonċernaw kwistjonijiet ekonomiċi strutturali, kemm lokalment kif ukoll f’fora Ewropej, b’enfasi msaħħa fuq il-politika tat-taxxa u tal-benefiċċji kif ukoll l-istima tal-impatt ekonomiku u fiskali tal- miżuri tal-baġit proposti.

 

Bħala parti mir-responsabbiltajiet ewlenin tiegħu, id-Direttorat jissorvelja u jeżamina s-sistema tat-taxxa, u jipproponi bidliet biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-Gvern fl-oqsma tat-tassazzjoni diretta u indiretta. Barra minn hekk, id-Direttorat jimmonitorja u jeżamina n-nefqa pubblika, u jipproponi bidliet biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-Gvern permezz tal-iżvilupp ta’ benchmarks xierqa bil-ħsieb li jitkejlu l-effetti fl-iżviluppi tal-fatturi ekonomici. Id-Direttorat jistma wkoll l-impatt finanzjarju ta’ miżuri speċifiċi tal-baġit li jippromwovu riformi fil-perjodu li jwassal għall-Baġit. Id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika tat-Tassazzjoni u l-Benefiċċji jikkontribwixxi wkoll għall-isforz ta’ koordinazzjoni Ministerjali involut fl-abbozzar tal-Programm Nazzjonali ta’ Riforma (PNR) u jimmonitorja elementi bħal dawn tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi tal-Pajjiż taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Finanzi. Id-Direttorat japplika tekniki kwantitattivi biex jistma l-impatt ta’ miżuri speċifiċi ta’ politika eż. il-mudell QUEST għall-finijiet tal-PNR. Barra minn hekk, EUROMOD, mudell ta’ benefiċċju tat-taxxa, jintuża biex jissimula l-impatt distributtiv tal-miżuri tal-baġit.

 

Għan ewlieni ieħor ta’ dan id-Direttorat huwa li jipprovdi input f’eżerċizzji ta’ mudellar li jsostnu l-istat tas-sistema tal-pensjonijiet f’Malta, b’mod partikolari permezz tal-użu tal-mudell PROST. Barra minn hekk, id-Dipartiment jikkontribwixxi biex titfassal il-pożizzjoni ta’ Malta dwar kwistjonijiet ekonomiċi strutturali f’oqsma prijoritarji fi gruppi ta’ ħidma tekniċi taħt il-Kumitat tal-Politika Ekonomika kif ukoll gruppi ta’ ħidma tekniċi fi kwistjonijiet ta’ rilevanza ekonomika rrappurtati lil Ministeri oħra, b’mod partikolari fir-rigward tar-riforma tas-sigurtà soċjali, u l-iżviluppi tas-suq tax-xogħol. Id-Direttorat jissorvelja wkoll, u jeżamina, l-istat tal-kompetittività tal-ekonomija Maltija. Id-Direttorat jipprovdi input analitiku lil ministeri oħra f’oqsma ta’ natura orizzontali, partikolarment lil dawk b’mandati fit-trasport, l-ambjent, l-enerġija u t-tibdil fil-klima. Jikkontribwixxi wkoll f’diskussjonijiet fil-grupp ta’ ħidma tal-KPE dwar l-enerġija u t-tibdil fil-klima.