Direttorat tal-Politika Ekonomika Internazzjonali

L-għan ta’ dan id-Direttorat huwa li jiżgura li l-iżvilupp tal-Politika Kummerċjali Komuni tal-Unjoni Ewropea (UE) jirrifletti l-interessi ekonomiċi u soċjali ta’ Malta. Id-Direttorat janalizza l-iżviluppi u l-proposti ppreżentati fi ħdan il-Kumitat tal-Politika tal-Kummerċ u kumitati oħra relatati mal-kummerċ sabiex jiżgura li l-interessi u l-fehmiet ta’ Malta jitqiesu fil-formulazzjoni tal-politika kummerċjali komuni tal-UE. B’mod partikolari, jagħti pariri, jikkonsulta u jikkoordina l-pożizzjoni ta’ Malta dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-Politika Kummerċjali Komuni tal-UE, inklużi n-negozjati kollha tal-ftehimiet ta’ kummerċ u investiment internazzjonali tal-UE, inklużi r-relazzjonijiet kummerċjali multilaterali taħt il-patroċinju tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, ftehimiet plurilaterali u Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles bilaterali/reġjonali/ftehimiet oħra relatati mal-kummerċ li huma nnegozjati ma’ pajjiżi terzi. Barra minn hekk, jikkoordina wkoll il-pożizzjoni Maltija fi kwistjonijiet ekonomiċi/kummerċjali u ta’ investiment oħra li jappartjenu għal istituzzjonijiet internazzjonali oħrajn (bħalma huma l-UNCTAD u l-UNCITRAL).

 

 

Id-Direttorat jipprovdi l-pożizzjoni ta’ Malta dwar il-politika tal-kummerċ u l-investiment internazzjonali fi ħdan id-diversi konfigurazzjonijiet tal-Kumitat tal-Politika tal-Kummerċ (Membri Sħaħ, Deputati, Servizzi u Investiment u Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi), il-Grupp ta’ Ħidma għall-Kwistjonijiet tal-Kummerċ, il-Kumitat għad-Difiża tal-Kummerċ, il-Kumitat Konsultattiv għall-Aċċess għas-Suq u laqgħat tekniċi/esperti li jiddeskrivu l-interessi, l-għanijiet u l-prijoritajiet ta’ Malta fil-kuntest tal-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni. Id-Direttorat għandu r-responsabbiltà għall-analiżi u l-koordinazzjoni tal-pożizzjoni Maltija dwar dossiers leġiżlattivi li għandhom impatt dirett fuq il-kummerċ internazzjonali proposti mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, id-Direttorat huwa wkoll responsabbli biex janalizza l-proposti mill-Kummissjoni biex jiġu implimentati miżuri ta’ difiża kummerċjali kontra d-dumping u s-sussidji minn pajjiżi terzi flimkien ma’ salvagwardji kontra prattiki kummerċjali inġusti oħra minn pajjiżi terzi. Barra minn hekk, id-Direttorat jipprovdi input lil Ministeri u Dipartimenti oħra dwar kwistjonijiet li huma relatati mal-kummerċ internazzjonali u l-politika tal-investiment.