FAQs

Id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika Makro Ekonomika jipprovdi l-bażi għal tfassil fiskali fit-tul msejjes fuq indikaturi ta’ natura ekonomika. Din l-istatistika tiġi sottomessa lid-Diviżjoni tal-Affarijiet tal-Baġit fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi matul it-tbassir baġitarju biannwali. Id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika tat-Tassazzjoni u l-Benefiċċji jistma l-impatt finanzjarju ta’ miżuri speċifiċi tal-baġit u jikkontribwixxi għall-Programm Nazzjonali ta’ Riforma, filwaqt li jiżgura approċċ komprensiv għall-ippjanar baġitarju.

Il-viżjoni tagħna ssawwar b’mod fundamentali l-mod kif nfasslu l-politika ekonomika. Billi nipprijoritizzaw il-benessri, aħna impenjati li noħolqu politiki li mhux biss irawmu t-tkabbir ekonomiku iżda wkoll itejbu l-kwalità ġenerali tal-ħajja għall-individwi. Is-servizzi tagħna jmorru lil hinn mill-indikaturi ekonomiċi tradizzjonali; nintegraw kunsiderazzjonijiet għall-benesseri soċjali u l-iżvilupp ekonomiku fir-rakkomandazzjonijiet tal-politika tagħna. Il-viżjoni tagħna tiżgura li l-politiki ekonomiċi mhumiex biss dwar in-numri iżda huma ċċentrati fuq il-benessri ta’ kull individwu, li jwasslu għal konsiderazzjoni aktar olistika u sostenibbli tal-governanza ekonomika. Nemmnu wkoll li l-kontribut tagħna għad-dimensjoni tal-politika jiddependi b’mod kruċjali fuq il-kontribut tal-impjegati professjonali tagħna u aħna impenjati li nappoġġaw il-benessri tagħhom, inkluża s-saħħa mentali tagħhom, u nappoġġaw l-iżvilupp personali u professjonali tagħhom.

Id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika għandu rwol ċentrali fl-għoti ta’ pariri esperti dwar kwistjonijiet ta’ politika ekonomika, inklużi l-politika fiskali, it-tassazzjoni, ir-riformi strutturali, u l-istabbiltà finanzjarja. Aħna nikkollaboraw ma’ esperti fi ħdan il-Ministeru u entitajiet oħra dwar il-formulazzjoni tal-politika, noffru għarfien dwar l-istatistika u d-dejta, mudellar ekonomiku, u input strateġiku biex intejbu l-effettività tal-politiki proposti.