Analiżi tal-Politika dwar it-tassazzjoni u l-benefiċċji

L-għan ewlieni tad-Direttorat għall-analiżi tal-Politika dwar it-tassazzjoni u l-benefiċċji huwa li jipprovdi tmexxija fi kwistjonijiet li jikkonċernaw kwistjonijiet ekonomiċi strutturali, kemm lokalment kif ukoll f’ fora Ewropej, b’ enfasi msaħħa fuq il-politika dwar it-taxxa u l-benefiċċji kif ukoll l-istima tal-impatt ekonomiku u fiskali tal-miżuri proposti tal-baġit.

L-għan ewlieni ta’ dan id-Direttorat huwa li jissorvelja u jeżamina s-sistema tat-taxxa, u jipproponi tibdil biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-Gvern fl-oqsma tat-tassazzjoni diretta u indiretta. Barra minn hekk, id-Direttorat jimmonitorja u jeżamina n-nefqa pubblika, u jipproponi bidliet biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-Gvern permezz tal-iżvilupp ta’ punti ta’ riferiment xierqa bil-għan li titkejjel il-prestazzjoni. Id-Direttorat jistma wkoll l-impatt finanzjarju ta’ miżuri speċifiċi tal-baġit li jippromwovu riformi fil-perjodu li jwassal għall-baġit. Id-Direttorat għall-analiżi tal-Politika dwar it-tassazzjoni u l-benefiċċji jikkontribwixxi wkoll għall-isforz Ministerjali ta’ koordinazzjoni involut fl-abbozzar tal-Programm nazzjonali ta’ Riforma (PNR) u jissorvelja tali elementi tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż taħt ir-responsabbilta’ tal-Ministeru għall-Finanzi. Id-Direttorat japplika tekniki kwantitattivi biex jistma l-impatt ta’ miżuri speċifiċi ta’ politika eż. il-mudell QUEST għall-finijiet tal-PNR. Barra minn hekk, il-EUROMOD, mudell tal-benefiċċji tat-taxxa, jintuża biex jissimula l-impatt distribuzzjonali tal-miżuri tal-baġit.

Objettiv ewlieni ieħor ta’ dan id-Direttorat huwa li jipprovdi input f’ eżerċizzji ta’ mmudellar li jirfdu l-istat tas-sistema tal-pensjonijiet f’ Malta, b’ mod partikolari permezz tal-użu tal-mudell PROST. Barra minn hekk, tikkontribwixxi biex tiġbed il-pożizzjoni ta’ Malta dwar kwistjonijiet ekonomiċi strutturali f’ oqsma prijoritarji fi gruppi ta’ ħidma tekniċi taħt il-Kumitat għall-Politika Ekonomika kif ukoll gruppi ta’ ħidma tekniċi fi kwistjonijiet ta’ rilevanza ekonomika rrapportati lil Ministeri oħra, b’ mod partikolari fir-rigward tar-riforma tas-sikurezza soċjali u l-iżviluppi fis-suq tax-xogħol. Id-Direttorat jissorvelja wkoll, u jeżamina l-istat ta’ kompetittivita’ ta’ l-ekonomija Maltija. Id-Direttorat jipprovdi kontribut analitiku lil ministeri oħra f’ oqsma ta’ natura orizzontali, b’ mod partikolari lil dawk b’ responsabbiltajiet fit-trasport, l-ambjent, l-enerġija u t-tibdil fil-klima. Hija tikkontribwixxi wkoll għad-diskussjonijiet fil-grupp ta’ ħidma tal-EPC dwar l-enerġija u t-tibdil fil-klima.