Politika Ekonomika Internazzjonali

Id-Direttorat jipprovdi l-pożizzjoni ta ’Malta dwar il-kummerċ internazzjonali u l-politika ta’ investiment fi ħdan id-diversi konfigurazzjonijiet tal-Kumitat għall-Politika tal-Kummerċ (Membri sħaħ, Deputati, Servizzi u Investiment u Sistema Ġeneralizzata ta ’Preferenzi), il-Grupp ta’ Ħidma għall-mistoqsijiet dwar il-Kummerċ, il-Kumitat għad-Difiża tal-Kummerċ, il-Kumitat Konsultattiv dwar l-aċċess għas-suq u laqgħat tekniċi/ta ’esperti li jiddeskrivu l-interessi, l-objettivi u l-prijoritajiet ta’ Malta fil-kuntest tal-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Politika kummerċjali Komuni. B ’mod partikolari, huwa jagħti pariri, jikkonsulta u jikkoordina l-pożizzjoni ta’ Malta dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-Politika kummerċjali Komuni tal-UE, inklużi n-negozjati kollha tal-ftehimiet internazzjonali tal-UE dwar il-kummerċ u l-investiment, inklużi r-relazzjonijiet kummerċjali multilaterali taħt il-patroċinju tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, ftehimiet plurilaterali u Ftehimiet bilaterali/reġjonali dwar il-Kummerċ Ħieles/ftehimiet oħra relatati mal-kummerċ li jiġu nnegozjati ma ’pajjiżi terzi. Barra minn hekk, tikkoordina wkoll il-pożizzjoni Maltija fi kwistjonijiet ekonomiċi/kummerċjali u ta ’investiment oħra li jappartjenu għal istituzzjonijiet internazzjonali oħra (bħall-UNCTAD u l-UNCITRAL).

Id-Direttorat jipprovdi l-pożizzjoni ta ’Malta dwar il-kummerċ internazzjonali u l-politika ta’ investiment fi ħdan id-diversi konfigurazzjonijiet tal-Kumitat tal-Politika tal-Kummerċ (Membri sħaħ, Deputati, Servizzi u Investiment u tessuti tal-azzar u setturi industrijali oħra), il-Grupp ta ’Ħidma għall-mistoqsijiet tal-Kummerċ, il-Kumitat tad-Difiża tal-Kummerċ, il-Kumitat Konsultattiv dwar l-aċċess għas-suq u l-Kumitat tas-Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi li jiddeskrivi l-interessi, l-objettivi u l-prijoritajiet ta ’Malta fil-kuntest tal-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Politika kummerċjali Komuni. Id-Direttorat huwa responsabbli għall-analiżi u l-koordinazzjoni tal-pożizzjoni Maltija dwar dossiers leġiżlattivi li għandhom impatt dirett fuq il-kummerċ internazzjonali propost mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, id-Direttorat huwa responsabbli wkoll għall-analiżi tal-proposti mill-Kummissjoni biex jiġu implimentati miżuri ta ’difiża kummerċjali kontra d-dumping u s-sussidji minn pajjiżi terzi flimkien ma’ salvagwardji kontra prattiki kummerċjali inġusti oħra minn pajjiżi terzi. Barra minn hekk, id-Direttorat jipprovdi kontribut lil Ministeri u dipartimenti oħra dwar kwistjonijiet li huma relatati mal-politika internazzjonali tal-kummerċ u l-investiment.