Analiżi tal-Politika finanzjarja

L-iskop ewlieni tad-Direttorat għall-analiżi tal-Politika finanzjarja huwa li jipprovdi tmexxija fi kwistjonijiet li jikkonċernaw l-affarijiet finanzjarji speċjalment inizjattivi ta ’politika u leġiżlattivi relatati mas-settur finanzjarju u l-monitoraġġ tal-kundizzjonijiet finanzjarji, filwaqt li jikkontribwixxi għaż-żamma tal-istabbilita’ finanzjarja u ekonomika, l-identifikazzjoni u l-immaniġġjar ta ’riskji potenzjali relatati kif ukoll l-assessjar tal-implikazzjonijiet għall-Gvern u l-finanzi pubbliċi li joħorġu mis-settur finanzjarju.

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tad-Direttorat huwa li jissorvelja l-politika u l-leġiżlazzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tas-settur finanzjarju, partikolarment dawk li joħorġu minn inizjattivi fl-ambitu tal-Unjoni finanzjarja tal-UE u li jinkludu wkoll proposti taħt l-Unjoni Bankarja u l-Unjoni tas-swieq Kapitali.

Id-Direttorat għandu wkoll l-għan li jimmonitorja l-kundizzjonijiet finanzjarji fl-ekonomija minn perspettiva makroprudenzjali b’ appoġġ għall-aġenziji nazzjonali l-oħra involuti. Id-Direttorat għall-analiżi tal-Politika finanzjarja jirrappreżenta lill-Gvern, u fejn applikabbli jassisti lir-rappreżentanti tiegħu, bi/fuq inizjattivi bejn l-aġenziji dwar kwistjonijiet relatati mas-superviżjoni tas-settur bankarju u finanzjarju, il-valutazzjoni, ir-riskju u l-ittestjar tal-istress, inkluż il-ħarsa ġenerali u, fejn xieraq, it-tfassil ta ’dashboard/s ibbażati fuq indikaturi kif ukoll fl-iżvilupp ta’ oqfsa domestiċi għall-istabbilta ’finanzjarja, il-ġestjoni tal-kriżijiet u l-użu ta’ għodod ta ’stabbilizzazzjoni.

Id-Direttorat għall-analiżi tal-Politika finanzjarja jirrappreżenta l-interessi ta ’Malta fil-livell tal-UE fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta ’servizzi finanzjarji filwaqt li jippromwovi miżuri fil-livell tal-UE u dak internazzjonali biex jinkoraġġixxi t-tkabbir u l-impjiegi, inkluż permezz tal-iżvilupp tal-politika u l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar kwistjonijiet bankarji u tas-settur finanzjarju. Id-Direttorat għandu wkoll l-għan li jissorvelja l-aċċess għall-finanzi għall-intrapriżi, jassisti lill-Gvern biex jiffaċilita l-aċċess tal-intrapriżi għall-finanzi u anke biex jissorvelja u jeżamina l-istat tal-industrija finanzjarja f ’Malta.