Analiżi tal-Politika makroekonomika

Id-Direttorat għall-analiżi tal-Politika makroekonomika jipprovdi lill-Gvern b’ pariri u assistenza esperta fil-formulazzjoni tal-politika ekonomika b’ mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet makroekonomiċi, it-tbassir, il-finanzi pubbliċi, l-istrateġija industrijali u s-sorveljanza fiskali tal-Unjoni Ewropea (UE) bħala parti mis-Semestru Ewropew. Bħala parti mill-programm ta’ ħidma tiegħu, id-Direttorat huwa responsabbli li jżomm il-mudell ta’ tbassir għal żmien qasir tiegħu u jipproduċi previżjonijiet ekonomiċi biannwali.

Hija timmonitorja wkoll regolarment il-prestazzjoni tat-tbassir tagħha, tipproduċi valutazzjoni tar-riskju għat-tbassir makroekonomiku abbażi ta’ żbalji fit-tbassir tal-passat u xenarji alternattivi ta’ tbassir ibbażati fuq mudell u tipproduċi tbassir makroekonomiku permezz ta’ għadd ta’ mudelli u tekniki ekonometriċi alternattivi. Il-previżjonijiet makroekonomiċi jipprovdu l-bażi għal projezzjonijiet fiskali ekonomikament sensittivi li jiġu ppreżentati lid-Diviżjoni għall-Affarijiet baġitarji bi tħejjija għall-previżjonijiet baġitarji biannwali. Id-Direttorat huwa responsabbli għall-pubblikazzjoni tal-Abbozz tal-Pjan tal-Baġit, il-Programm ta’ stabilita’, l-Istrateġija fiskali ta’ terminu medju, ir-Rapport Annwali u r-Rapport ta’ kull sitt xhur bħala parti mir-reporting commitments relatati mal-Patt ta’ stabilita’ u tkabbir u l-Att dwar ir-responsabbilta’ fiskali.

Id-Direttorat jipparteċipa fil-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju jalterna laqgħat li primarjament jittrattaw it-tfassil tal-politika fiskali fil-livell tal-UE u tal-Eurogroup fil-kuntest tal-Patt ta’ stabbilta’ u tkabbir. Id-Direttorat jipprovdi wkoll inputs lil organizzazzjonijiet u aġenziji multilaterali bħall-Kummissjoni Ewropea, l-IMF u diversi aġenziji ta’ klassifikazzjoni. Taġixxi wkoll bħala l-interface prinċipali bejn il-Ministeru għall-Finanzi u l-Kunsill Konsultattiv fiskali Malti.