Il-Missjoni tagħna

Id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika jipprovdi lill-Gvern b’ pariri esperti dwar il-formulazzjoni tal-politika ekonomika, il-ġestjoni tal-attivita’ ekonomika u l-politika tal-kummerċ internazzjonali. L-għanijiet primarji tagħha jinkludu t-trawwim tat-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp, l-impjiegi għoljin, l-inflazzjoni baxxa, u l-kompetittivita’ internazzjonali. Id-dipartiment huwa responsabbli għal mandat wiesa’ ta’ politiki ekonomiċi, inklużi riformi strutturali, pensjonijiet, politika fiskali, tbassir makroekonomiku, u relazzjonijiet kummerċjali internazzjonali. Filwaqt li jinvolvi ruħu ma’ korpi internazzjonali, id-Dipartiment jikkontribwixxi għal diskussjonijiet fi ħdan il-Kunsill Ewropew u jipparteċipa f’ laqgħat mal-Kummissjoni Ewropea, l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u l-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI). Id-Dipartiment huwa involut ukoll f’xogħol relatat mal-European Union (EU) Economy Review tal-OECD u l-Economic Review taż-Żona Ewro.

Barra minn hekk, id-Dipartiment għandu rwol ewlieni fit-tħejjija ta’ aġġornamenti għal laqgħat ta’ diversi formazzjonijiet tal-Kunsill u jikkontribwixxi b’ mod attiv għar-riċerka dwar suġġetti ekonomiċi, fiskali, kummerċjali u finanzjarji. Hija tippubblika dokumenti ta’ ħidma u artikli biex ixxerred l-għarfien, tħeġġeġ diskussjonijiet oġġettivi, u tipprovdi pjattaforma għar-riċerka tal-persunal. Ir-rwol tiegħu fil-proċess baġitarju annwali jinkludi l-abbozzar u l-paginazzjoni tal-istħarriġ Ekonomiku li jiġi ppreżentat fil-Parlament u l-koordinazzjoni u l-paginazzjoni tal-Abbozz tal-Pjan baġitarju, l-aġġornament tal-Programm ta’ stabbilta’, u diversi dokumenti relatati mal-baġit kif meħtieġ mill-Att dwar ir-responsabilita’ fiskali. Id-Dipartiment jikkontribwixxi għall-isforz ta’ koordinazzjoni ministerjali involut fit-tfassil u l-paginazzjoni tal-Programm nazzjonali ta’ Riforma u jimmonitorja wkoll it-twettiq ta’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li jaqgħu taħt ir-responsabbilta’ tal-Ministeru għall-Finanzi. Id-Dipartiment jinkludi erba’ direttorati, kull wieħed b’ responsabbiltajiet distinti li flimkien jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politiki ekonomiċi ta’ Malta.