il-Viżjoni Tagħna

Nipprijoritizzaw il-Benessri; il-Bniedem fi-centru tal-ħidma

Fid-Dipartiment tal-Politika Ekonomika, aħna kommessi biex insostnu u nappoġġaw il-viżjoni l-ġdida tagħna li nipprijoritizzaw il-benessri— il-Bniedem fi-centru tal-ħidma li jixpruna l-isforzi kollha tagħna. Il-viżjoni tagħna hija impenn biex noħolqu futur fejn il-prosperità ekonomika mhix biss sostenibbli iżda wkoll ittejjeb il-benessri taċ-ċittadini kollha. Din il-viżjoni hija ankrata fuq erba’ prinċipji ewlenin:

Nippromwovu Politika Ekonomika Soda u Sostenibbli: Aħna ddedikati biex nippromwovu politika ekonomka soda u sostenibbli li tipprijoritizza kemm l-iżvilupp ekonomiku kif ukoll il-benessri taċ-ċittadini. Billi nsibu bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u l-benesseri soċjali, aħna nimmiraw li nippromwovu politika li tohloq ambjent fejn il-prosperità hija inklużiva u dejjiema.

Niffokaw fuq il-Benessri tal-Impjegati: Aħna npoġġu attenzjoni kbira fuq il-benessri ta ‘kull membru tat-tim tagħna. Aħna nipprijoritizzaw is-saħħa mentali, fiżika u emozzjonali tagħhom, billi nistinkaw biex nikkultivaw ambjent tax-xogħol inklussiv u ta’ appoġġ fejn l-impjegati kollha jħossuhom apprezzati, rispettati, u s-setgħa li jirnexxu.

Nippromwovu l-Eċċellenza permezz tar-Riċerka u l-Iżvilupp: L-eċċellenza tinsab fil-qalba ta’ dak kollu li nagħmlu. Aħna impenjati li nippromwovu l-eċċellenza permezz ta ‘riċerka rigoruża, taħriġ kontinwu, u żvilupp iċċentrat fuq il-bniedem. Billi ninvestu fit-tkabbir u l-iżvilupp tal-impjegati tagħna, inrawmu kultura ta’ innovazzjoni u eċċellenza li tmexxi s-suċċess kollettiv tagħna.

L-iskjerament tal-Previżjoni Strateġika: Aħna nirrikonoxxu l-importanza tal-previżjoni strateġika sabiex nindirizzaw l-isfidi ekonomiċi tal-futur. Permezz ta’ analiżi u ppjanar prevedibbli, investiment f’mudelli ekonomiċi u ekonometriċi avvanzati, involviment attiv f’fora domestiċi, tal-UE u internazzjonali u sforzi ta’ riċerka attivi aħna nimmiraw li nidentifikaw u nindirizzaw tendenzi, riskji u opportunitajiet emerġenti b’mod proattiv. Billi nibqgħu fuq quddiem nett tal-hsieb, nistgħu nfasslu u nippromwovu politika u strateġiji effettivi li jiżguraw il-prosperità u r-reżiljenza fit-tul tal-ekonomija.

Fid-Dipartiment tal-Politika Ekonomika, il-viżjoni tagħna li nipprijoritizzaw il-benessri tiggwida l-azzjonijiet, id-deċiżjonijiet u l-interazzjonijiet tagħna.